Et demokrati uten kulturkritikk er overhodet ikke noe demokrati

Vi som lager dette nettstedet brenner for en journalistikk som tar kulturen på alvor, slik vi mener den bør speiles i samfunnet.

Dagens markedsstyrte journalistikk, hvor kvantitet kommer foran kvalitet og mangfold, gir et uriktig bilde av samfunnet.

Et samfunn uten kultur, er ikke et samfunn. Kultur er overalt, og den kommer fra et sted. Derfor er det også viktig at journalistikken er bevisst sitt eget uttrykk. At journalistikken selv ser sitt ansvar, sitt ansikt, og sitt format, sin egen estetikk. At den ikke blir enda en slave for en tendens der markedskrefter styrer.

I det å kun jakte klikk og sensasjonalitet som eneste motivasjon i seg selv, setter journalistikken og dens formål i fare; nemlig det å søke sannhet, opplyse og speile samfunnet, samt hvem journalistikken til enhver tid skal kritisere og beskytte i lys av maktkritikk. Det er like viktig i kulturjournalistikken som annen journalistikk.

Vår metode er å se nærmere på fenomener innen popkultur og undergrunnskultur med et nysgjerrig blikk.

Vi søker å utforske drivkraften bak noe, enten det gjelder kultur, samfunn, eller individet. Hva er det som gjør at majoriteten oppfatter noe som stygt eller pent? Hvem bestemmer hva som er maskulint og feminint? Hva gjør et musikkuttrykk til en sterk opplevelse og ikke? Hva gjør en filmopplevelse spennende, flau eller dårlig – eller kanskje den er alle de nevnte følelsene, men på ulike tidspunkt?

Vi ønsker å utforske spennet både i det populære og det subkulturelle i kulturen, med god faglig bakgrunn, kompetanse og erfaring. 

Kultur er aldri bare bra eller bare dårlig. Det er derfor viktig å se kultur i kontekst. Som idéer. Som politikk. Som estetikk. Som filosofi. Som perspektiv. Som historiefortelling. Som vaner. Som reaksjon eller motreaksjon på noe som allerede er etablert. Som en grunnleggende hjørnestein i, og et resultat av et samfunn.

Det er viktig at vi er bevisste og opplyste omkring kulturuttrykk som fenomen. Som en del av en eller flere ideer for å forstå samfunnet vårt. Fordi kultur er det vi gjør og er.

Dette er vår redaksjonelle linje.

About Post Author

1 thought on “TBA [Et manifest]

  1. Tilbaketråkk: Velkommen til TBA – TBA

Comments are closed.

TBA