Et demokrati uten kulturkritikk er overhodet ikke noe demokrati.

Vi som lager dette nettstedet brenner for en journalistikk som tar kulturen på alvor, slik vi mener den bør speiles i samfunnet.

Dagens markedsstyrte journalistikk, hvor kvantitet og klikk kommer foran kvalitet, nyanserte saker og perspektivmangfold, gir et uriktig bilde av samfunnet.

Et samfunn uten kultur, er ikke et samfunn. Kultur er overalt, og den kommer fra et sted. Derfor er det også viktig at journalistikken er bevisst sitt eget uttrykk.

At journalistikken selv ser sitt ansvar, sitt ansikt, og sitt format, sin tonalitet og estetikk. At den ikke blir enda en slave for en tendens der markedskrefter styrer.

I det å kun jakte klikk og sensasjonalitet, og spille på leseres følelser for å skape konflikter, framfor å løse dem, som eneste motivasjon i seg selv for å få klikk, setter journalistikken og dens formål og i fare. Det er ikke i tråd med journalistikkens etiske retningslinjer:

Jourunalistisikkens oppgave er å søke sannhet, å opplyse og speile samfunnet, gjennom nyanser, kunnskap og forståelse. Like mye handler journalistikken om å være vaktbikkje, og det å vise bevissthet rundt hvem man til enhver tid om hvem man skal kritisere og beskytte, i lys av maktstrukturer. Det er like viktig i kulturjournalistikken som annen journalistikk.

Vår metode er å se på fenomener innen popkultur og undergrunnskultur med et nysgjerrig blikk, og spesielt temaer og uttrykk som vi mener får lite plass i andre medier. Vi er spesielt opptatt av maktstrukturer, og hvordan dette kommer til uttrykk i kulturen, eller preger spilleregler, koder og oppmerksomhet rundt ulike uttrykk og fenomener.

Vi søker å utforske drivkraften bak noe, enten det gjelder kultur, samfunn, eller individet. Hva er det som gjør at majoriteten oppfatter noe som stygt eller pent? Hvem bestemmer hva som er maskulint og feminint? Hva gjør et musikkuttrykk til en sterk opplevelse og ikke? Hva gjør en filmopplevelse spennende, flau eller dårlig – eller kanskje den er alle de nevnte følelsene, men på ulike tidspunkt?

Vi ønsker å utforske spennet både i det populære og det subkulturelle i kulturen, enten den er lokal eller lengre unna. Vår forståelse av kultur handler også om kompetanse og erfaring, noe som speiles i vårt innhold.

Kultur er aldri bare bra eller bare dårlig. Det er derfor viktig å se kultur i kontekst. Som idéer. Som politikk. Som estetikk. Som filosofi. Som perspektiv. Som historiefortelling. Som vaner. Som reaksjon eller motreaksjon på noe som allerede er etablert. Som en grunnleggende hjørnestein i, og et resultat av et samfunn. Som en del av en eller flere ideer for å forstå samfunnet vårt. Fordi kultur er det vi gjør og er.

Dette er vår redaksjonelle linje.

Del dette

1 thought on “TBA [Et manifest]

  1. Tilbaketråkk: Velkommen til TBA – TBA

Comments are closed.

TBA
Verified by MonsterInsights