TBA [To Be Announced]

TBA [To Be Announced] er en reaksjon på at kulturen ble satt på vent under koronapandemien. Men det er like mye en reaksjon på en økt tendens i media der kritikken og kulturjournalistikken får stadig mindre plass, til fordel for mer sensasjonsprega og klikkbaserte nyheter.

TBA er en non-profit kulturplattform som ønsker å bidra til å skape rom for engasjement og diskusjon gjennom å dyrke interessen for estetikk og kulturuttrykk.

Vi har ambisjoner om å nå ut til alle som er opptatt av kultur, politikk og kulturdebatt over hele landet – også nord for Sinsenkrysset. Men alt til sin tid. Vi satser på sakte j o u r n a l i s t i k k .

Er du nysgjerrig på å vite mer? —> * * Les vårt manifest * * <—

Transparens og gjennomsiktighet er spesielt viktig for oss som en non-profit aktør. Det står ingen stor investor bak som krever at vårt journalistiske innhold eller kvalitet skal gå på bekostning av klikk- og ragebites for å kapitalisere på innhold som undergraver gode samtaler om kultur.

Vi tror ikke på at det er mulig å gjøre god kulturjournalistikk alene til en kommersiell business. Men vi tror at god kulturjournalistikk, god kritikk og debatt er helt avgjørende i demokratiske samfunn. Vi ønsker å bidra til økt interesse og flere offentlige samtaler, men også en bedre forståelse av ulike mennesker i et samfunn gjennom flere perspektiver.

TBA er foreløpig i hovedsak basert på frivillighet. I 2021 mottok vi 40 000 kroner i øremerkede midler fra Fritt Ord til tekstserien Arbeiderklassen i kulturen, og som har gått til å honorere de konkrete tekstene.

Vi tar redaktøransvar. Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten er vårt presseetiske utgangspunkt.

Ansvarlig redaktør og grunnlegger er Ida Madsen Hestman (ida@tbatba.no)

Hold deg oppdatert på det vi skriver om: Følg oss på Instagram og Twitter og Facebook om du vil.

Har du innspill, kritikk, eller tips? Send mail til redaksjon@tbatba.no
Promo og pessemailer kan sendes til post@tbatba.no
Vil du annonsere hos oss, ta kontakt via annonsering@tbatba.no