TBA [To Be Announced]

TBA [To Be Announced] er en ny, uavhengig kulturplattform for popkultur og subkultur, skråblikk og dyptpløyende journalistikk.

God kulturjournalistikk, kritikk og debatt er helt avgjørende i demokratiske samfunn. Derfor er vårt mål å bidra til flere samtaler om kultur gjennom journalistikk, analyse, kritikk og et nysgjerrig blikk som søker å formidle kulturuttrykk gjennom flere perspektiver, og ved å gå i dybden.

TBA ble startet som en reaksjon på at kulturen ble satt på vent under en viss pandemi. Men denne plattformen er like mye en reaksjon på en økt tendens i media der kritikken og kulturjournalistikken får stadig mindre plass, til fordel for mer sensasjonsprega og klikkbaserte nyheter, og som ikke er så opptatt av kulturutrykket i det hele tatt.

Er du nysgjerrig på å vite mer? —> * * Les vårt manifest * * <––

Liker du det du leser?

Transparens og gjennomsiktighet er spesielt viktig for oss. Det står ingen stor investor bak dette prosjektet som krever at vårt journalistiske innhold skal gå på bekostning av klikk- og ragebites. Vi satser heller på sakte j o u r n a l i s t i k k og dypere refleksjoner. Men all journalistikk koster noe, og lik enhver jobb. Vi er foreløpig en frivillig plattform. Støtt oss gjerne på Patreon.

I 2021 mottok vi 40 000 kroner i øremerkede midler fra Fritt Ord til tekstserien Arbeiderklassen i kulturen, og som har gått til å honorere tekstene direkte.

Vi tar redaktøransvar

Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten er vårt presseetiske utgangspunkt.

Ansvarlig redaktør: Ida Madsen Hestman (ida@tbatba.no)

Digital vaktmester: Tim Harris

Org. nummer: 830 134 212

Har du innspill, kritikk, eller tips? Send mail til redaksjon@tbatba.no // Promo og pessemailer kan sendes til post@tbatba.no // Vil du annonsere hos oss, ta kontakt via annonsering@tbatba.no

Hold deg oppdatert på det vi skriver om: Følg oss på Instagram og Twitter og Facebook.


TBA