Det er på tide å ta debatten om Debatten

Programleder Fredrik Solvang i Debatten på NRK. Foto: NRK

KOMMENTAR: Vi trenger en kringkaster som vet å skape en edruelig meningsbrytning hvor folk kan bli klokere, ikke kunstig polarisering, klikk og ståhei.

Debatten og Fredrik Solvang slo nylig til igjen med en sending der målet syntes å være klikk og drama, i stedet for en oppklarende og opplysende samtale. 

Denne gangen var temaet Hamas’ angrep på israelske sivile og den israelske regjeringens svar på dette. I kjent stil ble spørsmålene lagt opp til å få frem mest mulig konflikt og drøye utsagn. Vinklingen fremstår å være om man er for eller mot drap av sivile, og for eller mot folkemord. 

Dette i en kontekst hvor dette nettopp har skjedd og/eller er svært nært forestående. 

Det må problematiseres hvor etisk det er å skulle spille på følelser i en slik situasjon.

Spesielt to av debattantene som ikke representerer noen andre enn seg selv, i form av å være israeler og palestiner, virket å være malplassert, og hentet inn for å skape ytterligere konflikt, spissformuleringer og overskrifter. Samtidig var det ikke invitert en eneste mer «nøytral» ekspert eller forsker.

LES OGSÅ: Østkanten på film og tv har stort sett vært trist og skummel siden Lasse og Geir

Bagatelliserer debatten

Det har ikke vært første gang at Debatten har sporet av, og bagatellisert debatten som burde stått i sentrum for sendinga, ved å skru opp konflikten, eller skape mer konflikt der det ikke er noen, vinkle på holdninger som er ekstreme og/eller som representerer et fåtall mennesker.

I fjor skapte Debatten i NRK en kunstig diskusjon om terror og vold som middel i klimakampen, ved å hente inn en aktivist som hadde klikkvennlige og litt vage holdninger rundt bruk av vold i klimakampen. 

Jeg skriver kunstig diskusjon, fordi det er bred enighet i miljøbevegelsen om at vold mot mennesker er et fullstendig uakseptabelt virkemiddel blant aktivistgrupper og noe det er nulltoleranse for. Ved å invitere til en slik debatt får Debatten det til å fremstå som om det ikke er et helt uvanlig standpunkt denne aktivisten representerte. 

Dette er et av flere eksempler på at Debatten på NRK egentlig ikke virker å være interessert i de diskusjonene som de som jobber seriøst med temaene som tas opp selv ønsker å delta i.

Dette ble adressert av Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, som i et Facebook-innlegg spurte oppgitt om hvorfor Fredrik Solvang og hans redaksjon ikke heller satt opp en sending med flere av de titalls konstruktive vinklingene de har pitchet inn. 

Vi har også det infamøse eksempel der NRK inviterte lederen av den fullstendig marginale rasistiske gruppen SIAN til å delta i en seriøs debatt.

LES OGSÅ: Tromsø-rapperen Klish om roboter og aliens, musikk og autisme – og det å motta et intimt bilde på avveie

Rivende uenighet

Jeg har lenge vært oppgitt over hvordan Debatten har utviklet seg med Fredrik Solvang i spissen. Det er viktig fordi Debatten er det viktigste debattprogrammet her i landet, og Solvang og Debatten blir et forbilde for debatter ellers også. 

Mine bekymringer begynte da jeg deltok på et seminar på Chateu Neuf i Oslo i 2018, der Solvang holdt et innlegg om hvordan han da arbeidet i Dagsnytt 18, for en gjeng unge journaliststudenter. 

Han kunne fortelle at de var opptatt av at de skulle ha folk inn i studio som var rivende uenige for å få en «spennende meningsbrytning».

Han fortalte at dersom man i løpet av researchintervjuet, begynte å ane at partene kunne komme til å bli enige i løpet av sendinga, så avinviterte de den ene og fikk inn en annen. Dette fikk han mye spørsmål om fra salen.

Folk spurte om hva han tenkte om sitt ansvar ved å gi legitimitet og en plattform til noen som da ofte vil representere et ekstremt synspunkt, og i form av det kun representere noen veldig få mennesker. Ville ikke dette bidra til at verden fremstår ganske annerledes enn den egentlig er?

Flere hevdet at ved å gjøre dette må da NRK bidra til polarisering.

Dette avfeide han med sitt sedvanlige «alle sider må komme til».

Han syntes ikke å legge så mye vekt på hvor mange som egentlig mener disse tingene, han ville ha «temperatur» i studio. 

Men altså, det er jo ganske relevant. Det man egentlig er ute etter når man skal «se saken fra begge sider» er, eller burde være, representative standpunkter, og standpunkter som har en viss legitimitet over seg.

Det er verken interessant eller relevant å få inn folk som forfekter helt uvitenskapelige påstander, feilinformasjon, konspirasjonsteorier eller bare helt ekstreme standpunkter som nesten ingen deler. 

Det er vel også et poeng med debatt i seg selv at vi som ser på skal bli litt klokere, lære litt og forstå verden bedre.

Det har vært veldig mange sendinger hvor jeg på ingen måte har følt det, og det skjer gang på gang at folk får legge frem feilaktige påstander som Debatten ikke ettergår. Det blir dermed stående igjen som sannhet. 

LES OGSÅ: For første gang på scenen, i en to etasjers leilighet, behandler fem unge og «melaninrike» Oslogutter skam rundt psykisk helse og følelser

Tåkeprat og tåkelegging

Jeg vet ikke om Richard Dawkins helst er den jeg vil sitere, men han siteres i hvert fall på dette på nettet (kanskje er det noen helt andre som har sagt det, men jeg bruker sitatet likevel), og som jeg tenker det kan være verdt å tenke over:

«[W]hen two opposite points of view are expressed with equal intensity, the truth does not necessarily lie exactly halfway between them. It is possible for one side to be simply wrong.» 

Media i dag er en stor bidragsyter til at det fremstår som at urelevante og ekstreme standpunkter er mye mer vanlige og relevante enn de er. Det igjen leder til mer tåkelegging av det man burde debattere, og det farger vårt bilde av verden og meningsmotstanderen vår. 

Vi vet fra sosialpsykologien at medias rapportering om for eksempel drap, fører til at vi tror at det er mye vanligere med drap enn det er. For oss virker det plutselig som om det skjer hele tiden.

HØR OGSÅ: Sofia Coppolas Priscilla skildrer grooming og psykisk vold på lavmælt vis

Denne måten å operere på fra Debatten, er å gi en gevinst til de med ekstreme standpunkter, og en drittpakke til de med faktisk kompetanse som prøver å gjøre en ordentlig jobb. Disse har brukt mye energi og tid på å bygge opp en solid, fakta- og vitenskapsbasert argumentasjon, og så blir de satt opp i debatt med noen som skyter fra hofta og maler urealistiske bilder av både sak og meningsmotstandere. 

Dette påvirker oss, mer enn vi tror, tror jeg. Fordi vi føler og tenker annerledes om hvordan samfunnet og meningsmotstanderne våre er hvis vi tror at det er vanlig blant klimaaktivister eller politiske aktivister å ikke ha nulltoleranse for vold mot mennesker, eller hvis vi tenker at alle Israelere støtter folkemord, mens palestinere støtter Hamas sine angrep på sivile. Det er jo ikke sånn det er.

Hvorfor blir det gjort på denne måten? Hvem er det som egentlig vinner på dette?

LES OGSÅ: Demokratiske avgjørelser vil ikke nødvendigvis gjøre verden til det bedre, mener den anerkjente rumenske filmregissøren Cristian Mungiu. Derfor har han laget film om en rasistisk brødskandale i hjemlandet.

Overskrift foran sak

Fredrik Solvang og Debatten-redaksjonen vinner i hvert fall seere. Det de er gode på er vel nettopp seertall. Med Solvang har seertallene gått opp. 

Her legges det til rette for spenstige overskrifter og klikk og ståhei. Alt det som NRK egentlig skal være fritatt fra å ha fokus på, på grunn av sin særegne posisjon på statsbudsjettet, og som kringkaster.

Det skal ikke være VG-stemning på NRK (ikke at det burde være VG-stemning hos VG, heller).

Vi trenger en kringkaster som er bevisst sitt ansvar og som vet å skape en edruelig meningsbrytning hvor folk kan bli klokere.

Vi trenger et debattprogram hvor vi kan lære. Hvor vi kan, på ekte, høre argumentasjonen til den andre siden og tenke «Aha, okei, det gir mening. Jeg ser at det blir en konflikt der. Jeg må tenke over hvordan jeg kan løse dette ut i fra hvor jeg står.»

Ikke bare et program der man tenker «Fy faen assa jævla idiot», når man hører argumentasjonen til motparten, og får lyst til å gå og dunke hodet i veggen og gråte litt over hvor til helvete alt går. 

NRKs Debatten vil ha sine overskrifter og klikk. Per nå settes det høyere enn sak og konstruktivitet.

Det dreper alle kloke samtaler og det bryter ned rausheten, samarbeidet og tilliten i samfunnet.

Samtaler og diskusjoner er jo egentlig utrolig spennende og givende. Det vet vi alle.

Så lenge det er en samtale der vi blir lytta til, og klarer å lytte selv. Det er slik verden går framover. Så kom igjen NRK, kan dere ikke tilrettelegge for det, heller? Verden trenger det. 

Følg oss på TiktokInstagramTwitter og Fjasboka

Støtt oss gjerne på Patreon.

Del dette

1 thought on “Det er på tide å ta debatten om Debatten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kulturplattformen TBA