Andrea Skotland

Andrea Skotland (f. 1989) er scenekunstprodusent, dramaturg og skribent. Hun har en master i teatervitenskap og performance studier fra Københavns Universitet, og er utdannet kulturprosjektleder fra Høgskolen i Lillehammer.
Kulturplattformen TBA